نصب تعویض سوند سالمندان و بیماران منزل با نیروی مجرب درمنزل

سالمند سوند تعويض نصب منزل

نصب و تعویض سوند سالمند به دلیل تخصصی بودن فرایند آن نیاز به یک شخص متخصص و یا نیروی مجرب در این زمینه دارد . پزشکان تاکید دارند که اشخاصی که آموزش تعویض یا نصب سوند را ندیده اند اصلا اقدام به انجام این کار نکنند چرا که هم می تواند باعث عفونت های خطرناک در سالمند شود و هم ...ادامه مطلب