پخش دستگاه لیزر کلینیکی به صورت اختصاصی با سفارش مشتری

پخش دستگاه لیزر کلینیکی واردات زیبایی

کد-محصول x3241

تومان 50.000.000

به دلیل بالا رفتن قیمت دلار ، تجهیزات زیبایی و دستگاه های لیزر پیشرفته زیبایی نیز قیمتهای بسیار سرسام آوری گرفته اند .. بسیار باز مردم به این فکر افتاده آمد که بجای خرید از واژه ها و فروشندگان بازار از خود کشور چین این محصولات را وارد کنند اما دسترسی به یک منبع معتمد و قابل اعتماد را ندارند ...ادامه مطلب