توالت متحرک مناسب منزل ادارات و مسافرت

توالت متحرک منزل ادارات مسافرت

کد-محصول x3018

تومان 130.000

یکی دیگر از نیاز های بشر مدرن ایجاد فضایی امن و پوشیده از چشم دیگران برای اجابت مزاج است و این مهم در سلامتی افراد تاثیر مستقیم میگذارد . ما با داشتن میکروارگانیسم هایی در روده ، سیستم گوارشمان به درستی فعالیت میکند و سایر چرخه های سلامتی بدن نیز به مشکل نمیخورند اما به محض اینکه پروبیوتیک ها کمتر ...ادامه مطلب