توالت سفری مناسب جنگل ، صحرا ، کویر و عتبات عالیات

توالت سفری جنگل صحرا کویر زیارت

کد-محصول x3014

تومان 950.000

سفر یکی از حس های قشنگ برای همه مردم دنیاست . همیشه حس رهایی و خوبی توأم با آرامش را برایمان به ارمغان می آورد . البته برخی خانواده ها حتما باید در هتل یا سوییت باشند و سفرشان را بخاطر نبود امکانات این چنینی کنسل میکنند ، وقتی از آنها سوال میشود که چرا در چادر کنار طبیعت کمپ ...ادامه مطلب