توالت دیواری فرنگی جمع شو روی سرویس ایرانی مدل شاهراه

توالت دیواری فرنگی سرویس ایرانی

کد-محصول x2966

تومان 250.000

توالت های دیواری یکی از نیاز های خیلی خاص مردم را مرتفع میسازد ، چند سالی است که طراحان و مهندسین پزشکی ایرانی مشغول ابداع روی سرویس ایرانی های بهداشتی مختلف برای استفاده عموم مردم ایران هستند ، چرا که به دلیل داشتن توالت عمومی که به صورت زمینی و متفاوت با تمام دنیا است ، لذا سعی بر این ...ادامه مطلب