استاندارد های نصب تجهیزات توالت سرویس بهداشتی معلولین

مناسب سازی سرویس بهداشتی معلولین

برای مناسب سازی مکان های عمومی ، پارک ، ساختمان های اداری ، فرودگاه ، قطار و هتل برای معلولین شرایط سرویس بهداشتی مناسب باید دارای تجهیزات کامل و دارای استاندارد های نصب دستگیره و توالت و فضا و تجهیزات دیگر برای معلولین باشد که این استاندارد ها به شرح زیر است  .  فضای سرویس بهداشتی باید به اندازه ای ...ادامه مطلب