کاربرد رمپ و بالا برنده پله حمام معلولین سالمندان

کاربرد رمپ معلولین سالمندان پله حمام

امروزه روز به روز ایده های جدیدی وارد بازار می شود چه بسا بسیاری از این ایده ها برای معلولین و کسانی است که دارای توانایی کمتری هستند .در گذشته کسی که دچار معلولیت و یا پیری میشد به دلیل احساس کم توانی دچار افسردگی شده و زندگی برای او و اطرافیانشان بسیار سخت می گذشت اما در زندگی پیشرفته ...ادامه مطلب