تور سالمندان گردش آرامش گذران اوقات در شهر و روستا

تور سالمندان گردش پیرمرد پیرزن آژانس

یکی از جذابترین فعالیت ها در دوره سالمندی سفر کردن از جمله ایرانگردی و جهانگردی است . پدربزرگ ها و مادربزرگها علاقه زیادی دارند تا در روزهای پختگی عمرشان ، دنیادیده تر بشوند . از اینکه بدون هیچ فکر و نگرانی به سفر با همسالان خود بروند و از طبیعتهای متعدد و بکر ایران لذت ببرند که در عین حال ...ادامه مطلب