تخت بیمار خانگی بیمارستانی چند شکن بهمره تجهیزات

تخت بیمار خانگی بیمارستانی چند شکن

مدل های تخت های یک شکن ، دو و سه شکن شیان هم به صورت دستی و هم به صورت برقی با قیمت های رقابتی نسبت به بازار را موجود داریم . تخت های خانگی برای افراد سالم و همچنین بیمار و حتی تخت های بیمارستانی با تخفیف های ویژه ، هم به صورت تک فروشی و هم به صورت ...ادامه مطلب