لوازم و تجهیزات کمک طبی حمام – زیرپایی دستگیره صندلی

لوازم حمام دستگیره صندلی زیرپایی کمکی

انواع صندلی حمام که قابلیت ضد لغزش دارند و مدل هایی از آن تنظیم ارتفاع می شوند و همچنین برخی دیگر از صندلی حمام که دارای دسته و پشتی محکم هستند و تا 130 کیلوگرم را نیز تحمل می نمایند . سایر تجهیزات طبی و  کمکی برای حمام مانند دستگیره های کمکی که به صورت تاشو یا روی دیوار نصب ...ادامه مطلب