کپسول اکسیژن مایع قیمت خرید اینترنتی توضیحات کاربردی

کپسول اکسیژن مایع قیمت خرید اینترنت

کد محصول x2412

تومان 1.900.000

راهنما 09339100544

قیمت 1.900.000

کپسول اکسیژن مایع به یکی از ضرورت های زندگی بیمارانی تبدیل شده که به راحتی نمی توانند نفس بکشند و برخی نیز برای تنفس حتما نیاز به کپسول های اکسیژن دارند و حیاتشان وابسه به کپسول های اکسیژن می باشد . بیمارانی که بیشتر از آن استفاده می کنند دارای بیماری قلبی ، ریوی هستند یا افرادی که دچار مسمومیت گازی شده اند . برخی از بیماران در شرایط بحرانی به آن نیاز پیدا می کنند و در بیمارستان ها سایز بزرگ و سنگین آنها را می بینید .

همانطور که می دانید هر چه کپسول بزرگ تر باشید دیرتر و هر چه کوچک تر زود تر تمام می شود . این کپسول ها را با فشار زیاد اکسیژن مایع را در فشار ۲۰۰ اتمسفر با غلظت ۸۸ درصد پر می کنند .

 

 جنس این کپسول ها از فولاد است و وزن بالایی دارد و به وسیله چرخ جابه جا می شوند اما کپسول های اکسیژن در سایز های مختلف وجود دارد . برخی بیماران که زندگی آنها به کپسول های اکسیزن وابسته است و بدون آنها نمی توانند نفس بکشند از کپسول های جنس آلومینیومی که سبک تر هستند و می توانند همراه خود جایه جا کنند استفاده می کنند .

کپسول های کوچک فقط برای همراه هستند و فقط ۸ ساعت می توانند از آن استفاده کنند و زمانی که بیمار در خانه است می تواند از کپسول بزرگ استفاده کرده تا دیر تر تمام شود .

 

فواید کپسول اکسیژن مایع برای بیماران فقط تامین اکسیژن است ؟

اکسیژن نه تنها اکسیزن مورد نیاز بدن بیمار را تامین می کند بلکه دریافت اکسیژن کافی به راحت خوابیدن آنها کمک می کند و افرادی که در کما هستند هوشیار شوند و باعث می شود از میزان در آنها بکاهد و احساس بهتری داشته باشند .

 

کپسول های اکسیژن از چه اجزایی تشکیل شده ؟

این کپسول ها از فشار سنج  نشان می دهد که اکسیژن با چه فشاری درون کپسول قرار دارد ، شیر تنطیم کننده خودکار تا اکسیژن به اندازه کافی به بیمار برسد ، جریان سنج  مقدار اکسیزنی که بیمار در هر دقیقه استفاده می کند را نشان میدهد ، شیشه محتوای آب مقطر برای آنکه رطوبت کافی در اکسیژن قرار بگیرد و تنفس راحت تر انجام شود و پیچ کنترل وسیله ای است برای تنظیم جریان اکسیژن که از اجزای اصلی یک کپسول اکسیزن است .