سالمندان کودک درون آرامش و بازی و خودباوری نگهداری

راهنما 09339100544

کودک درون ، والد درون و بالغ درون

 

موضوع کودک درون در روانشناسی اثبات شده است و همچنین در مورد والد درون و بالغ درون نیز توسط دانشمندان مستندانی ارائه گشته است . قابل ذکر است که این سه شخصیت با ضمیرناخوداگاه متفاوت هستند و به صورت مستقل فعالیت ها و تاثیراتی در شخصیت هر انسان می گذراند که در این مطلب به صورت مختصر و مفید به شرح آن می پردازیم .

در علوم روانشناسی در مورد تعادل بین این سه شخصیت بسیار تاکید شده است و درواقع بسیاری از مشکلات شخصی و کلی در زندگی افراد با تعادل یافتن کودک ، والد و بالغ درون حل خواهد شد به این صورت که هیچ یک از این سه از دیگری نباید قوی تر و عمیق در شخصیت ما فعالیت داشته باشد و در توضیحات ذیل درباره مشخصات هر یک توضیح خواهم داد .

 

مشخصات ابعاد مختلف شخصیت سالمند

  • والد درون

    • منظور از والد درون نوعی رفتار است که به صورت تذکر دادن و حتی کمی عصبانیت می باشد . اگر در بین مادران و پدران دقت کنید بعضی ها هستند که بسیار مداوم به فرزند خود نکاتی را تذکر می دهند و اصطلاحا مداوم می گویند این کار را بکن و اون کار را نکن ! این نوع رفتار به میزانی مورد احتیاج شخصیت هر انسانی مخصوصا سالمندان می باشد .
  • بالغ درون

    • این نیز نوعی رفتار است که به عاقلانه بودن و منطقی بودن تمامی حرکات و سکنات یک فرد ربط پیدا می کند . یعنی یک فرد بالغ هیچ وقت انگشت خود را در پریز برق فرو نمیکند چون به صورت عقلانی به این حد از بلوغ رسیده که بتواند متوجه برق گرفتگی شود . البته بلوغ در ابعاد گوناگون صدق می کند مانند بلوغ فکری ، بلوغ علمی ، بلوغ ج..نسی و بلوغ جسمی که از نظر ذهنی به میزانی مورد احتیاج هر فرد و سالمندان نیز می باشد .
  • کودک درون

    • کودک درون نیز بسیار دارای اهمیت است چرا که معمولا دو مورد قبل را تمامی افراد از جوان تا سالمند در فرهنگ ما ایرانیان دارا هستند اما کودک درون متاسفانه مورد غفلت خیلی از ما قرار گرفته که شرط حیاطی در روند پیشرفت جامعه و همچنین آرامش جامعه دارد . شیطنت ها و شوخی های کودکانه و همچنین کج فهمی های کودکانه و یا مقدار کمی لجبازی طنز کودکانه برای شادابی بیشتر در زندگی و همچنین کمتر جدی گرفتن مشکلات اثر بخش است .
 

 چگونه با کودک درون خود ارتباط برقرار کنیم ؟

پس حتما با تعادل یکسان این سه قوه در شخصیتمان هم از نظر ذهنی و هم در عمل به سالمند بسیار کمک می کند تا هم به بهبود بیماری ها و هم گذراندن راحت تر این دوره و همچنین حل انواع مشکلات گوناگون سرعت و کیفیت بخشد . بیایید کودک درون خود را صدا بزنیم و با مقداری شوخی طنز و خنده رفتار های کودکانه خود را در هر سنی تکرار کنیم .

کودک درونمان منتظر ارتباط ما با خودش است و کافیست از یک بازی که در زمان کودکی داشتیم و بسیار از آن لذت می بردیم شروع کنیم تا حس و حال آن زمان را در خود بیدار کنیم و ارتباط خوبی با کودک درون برقرار سازیم . این فرایند باعث نشاط و توان بخشی بیشتر و حتی تقویت حافظه و حس امنیت در ما شده و قطعا در گذران زندگی به ما کمک خواهد نمود .

همین حالا نقاشی بکشیم و یا گل یا پوچ بازی کنیم و حتی پازلی را تکمیل کنیم !